مرکز تحقیقات بیماری های کودکان- [اخبار پایگاه]
آگهی جذب نیروی انسانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ | 
مرکز تحقیقات بیماری های عفونی کودکان بیمارستان رسول اکرم در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی خود از واجدین رشته های پزشکی عمومی و علوم آزمایشگاهی واجد شرایط 2 نفر طرح نیروی انسانی جذب نماید. لطفا واجدین شرایط با شماره تماس 66516049 تماس حاصل فرمایند.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات بیماری های کودکان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=132.30132.3950.fa
برگشت به اصل مطلب