دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 35 | تعداد کل بازدید های مطالب: 20,853 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

اعضاء هئیت علمی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

افلیشن جدید مرکز در مقالات

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

معرفی مرکز

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

وظایف مرکز

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

پرسنل مرکز

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

دانشجویان دکترای پژوهشی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

تماس با ما

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

دکتر سودابه فلاح

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

دکتر عبدالرضا استقامتی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

مقدمه

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

چشم انداز مرکز

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

اهداف کلی مرکز

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

خطوط استراتژیک مرکز

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

اهداف مرکز در آینده

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

دکتر حسین معصومی اصل

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

آذردخت طباطبایی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

مقالات چاپ شده در سال 2013

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

مقالات چاپ شده در سال 2014

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

کنگره ها و سمینارها

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

دکتر فریده ابراهیمی تاج

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

دکتر نسترن خسروی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

دکتر میترا براتی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

دکتر ویدا ضرابی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

دکتر مهدی شکرابی

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

دکتر ثمیله نوربخش

صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1