دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 35 | تعداد کل بازدید های مطالب: 2,964 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: اعضاء هئیت علمی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: افلیشن جدید مرکز در مقالات - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: معرفی مرکز - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: وظایف مرکز - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: پرسنل مرکز - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: دانشجویان دکترای پژوهشی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: تماس با ما - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: دکتر سودابه فلاح - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: دکتر عبدالرضا استقامتی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: مقدمه - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: چشم انداز مرکز - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: اهداف کلی مرکز - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: خطوط استراتژیک مرکز - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: اهداف مرکز در آینده - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: دکتر حسین معصومی اصل - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: آذردخت طباطبایی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: مقالات چاپ شده در سال 2013 - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: مقالات چاپ شده در سال 2014 - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: کنگره ها و سمینارها - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: دکتر فریده ابراهیمی تاج - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: دکتر نسترن خسروی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: دکتر میترا براتی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: دکتر ویدا ضرابی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: دکتر مهدی شکرابی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: دکتر ثمیله نوربخش - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: خانه - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: معرفی اعضاء مرکز - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: مقالات چاپ شده - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: سوابق تحقیقاتی اعضاء مرکز - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: صفحه اول - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: کتب چاپ شده - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: درهفتمین همایش بین المللی مدیریت بیمارستانی صورت گرفت/قدردانی وزیر بهداشت از مدیران بیمارستانی به دلیل اجرای طرح تحول نظام سلامت - ۱۳۹۴/۵/۲۶ -
:: آگهی جذب نیروی طرح انسانی - ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ -
:: آگهی همکاری - ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ -
:: آگهی جذب نیروی انسانی - ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ -