دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

دکتر میترا براتی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

1.    براتي, م., et al., گزارش 1 مورد مالارياي القايي در معتاد تزريقي.


2.    براتي, م., et al., بررسي فراواني عفونت هليكوباكتروييلوري و ضايعات معده و اثني عشر.


3.    براتي, م., et al., مقايسه اثرات درماني تتراسيكلين، كوتريموكسازول و سيپروفلوكساسين در درمان بيماري و با در بيمارستان فيروزآبادي.


4.    براتي, م., et al., محيط كشت باكتك يك روش موثر براي جدا كردن ميكروارگانيسم ها از نواحي استريل بدن.


5.    Barati, M., et al., Comparison of WBC, ESR, CRP and PCT serum levels in septic and non-septic burn cases. Burns, 2008. 34(6): p. 770-774.


6.    Noorbakhsh, S., et al., Evaluation of an interferon-gamma release assay in young contacts of active tuberculosis cases. EMHJ, 2011. 17(9).


7.    Talebi-Taher, M., et al., Varicella Zoster antibodies among health care workers in a university hospital, Teheran, Iran. International journal of occupational medicine and environmental health, 2010. 23(1): p. 27-32.


8.    Baraati, M., et al., Comparison of Lipid Profile in Septic and Non-Septic Patients. Iranian Journal of Clinical Infectious Diseases, 2012. 6(4): p. 144-147.


9.    Barati, M., et al., Ten-year experience of rhinocerebral zygomycosis in a teaching hospital in Tehran. Iranian Journal of Clinical Infectious Diseases, 2010. 5(3).


10.    Barati, M., et al., Bacteriological profile and antimicrobial. Iranian Journal of Clinical Infectious Diseases, 2009. 4(2): p. 87-95.


11.    Mousavi, S.A.J., S. Arian Mehr, and M. Barati, Comparing community acquired pneumonia between elderly population and others. Iranian Journal of Clinical Infectious Diseases, 2010. 5(4): p. 218-222.


12.    Talebi-Taher, M., J. Jabari-lak, and M. Barati, Tuberculous, Pyogenic, and Brucellar Vertebral Osteomyelitis: A 10-year Experience. Iranian Journal of Clinical Infectious Diseases, 2013. 7(1): p. 17-20.


13.    Talebi-Taher, M., et al., Procalcitonin in diagnosing the diabetic foot infection. Iranian Journal of Clinical Infectious Diseases, 2011. 6(2): p. 71-73.


14.    Talebi-Taher, M., et al., Procalcitonin in diagnosing the diabetic foot infection. Iranian Journal of Clinical Infectious Diseases, 2011. 6(2): p. 71-73.


15.    Noorbakhsh, S., et al., Intensive Care Unit Nosocomial sinusitis at the Rasoul Akram hospital: Tehran, Iran, 2007-2008. Iranian journal of microbiology, 2012. 4(3): p. 146.


16.    Barati, M., et al., Diagnosis of the Adenovirus, RSV, and Influenza Virus by Rapid Detection Test (Immunochromatography) in Children with Acute Respiratory Infection. Iranian Journal of Pediatric Society, 2010. 2(2): p. 79-83.


17.    BARATI, M., et al., Adenovirus in Pharyhgeal Discharge of children with 3 months to 15 years of age through rapid imunoflaoorscence. JOURNAL OF ARDABIL UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES (JAUMS), 2008.


18.    Barati, M., et al., Soluble triggering receptor expressed on myeloid cells 1 and the diagnosis of sepsis. Journal of critical care, 2010. 25(2): p. 362. e1-362. e6.


19.    BARATI, M., et al., Evaluation of Frequency of Adeno, Influenza A, B and Respiratory Syncytial Viruses in Pharyngeal Secretion of Children (3 months to 15 years old) with Upper Respiratory Tract Infection by Rapid Immunochromatographic Test. JOURNAL OF IRAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES, 2009.


20.    Barati, M., F. Ghasemi, and M. Fathi, Evaluation of diabetes mellitus in patients with sepsis. Razi Journal of Medical Sciences, 2007. 13(53): p. 33-39.


21.    Barati, M., et al., Determination of Pneumococcal Pneumonia Frequency through Isolation of Pneumococcal Antigen from Urine Using Immunochromatographic Method (Binax NOW). Razi Journal of Medical Sciences, 2010. 17(71): p. 34-40.


22.    Barati, M., et al., Evaluation of percutaneous endoscopic gasterostomy in Hazrat Rasoul Akram hospital. Razi Journal of Medical Sciences, 2013. 20(110): p. 49-54.


23.    Mousavi, J., et al., Evaluation of the diagnostic value of PCR and smear for diagnosis of tuberculosis in bronchoalveolar lavage. Razi Journal of Medical Sciences, 2013. 19(105): p. 54-58.


24.    Gasemi, S., M. Barati, and N. Farhadi, Needle-Sti


دفعات مشاهده: 833 بار   |   دفعات چاپ: 87 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر