دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

سوابق تحقیقاتی اعضاء مرکز

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

ارزش تشخيصی آنتی ژن اوری پنوموکک در کودکان مبتلا به پنومونی: مطالعه مورد شاهدی

ثميله نوربخش ، علی مير محمدپور ، آذردخت طباطبايی

چاپ شده در مجله علوم آزمايشگاهی دانشگاه علوم پزشکی گرگان - دوره 3 ، شماره 2 ، پاييز و زمستان 1389


نقش عفونت استرپتوکوک بتاهمولتيک گروه A در بيماران مبتلا به تيک و توره

ثميله نوربخش ، بهروز جليلی ، احمدرضا شمشيری ، الهام شيرازی ، آذردخت طباطبايی ، رضا تقی پر ، احمد مدرس فتحی

چاپ شده در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکي تهران - دوره 68 ، شماره 9، آذر ماه 1389 ( 540-534)دفعات مشاهده: 870 بار   |   دفعات چاپ: 92 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر