دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

وظایف مرکز

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

وظایف مرکز:

1)      تبیین مشکلات عمده و حیاتی مرتبط با بیماری‌های عفونی کشور

2)      انجام پژوهش‌های بنیادی و کاربردی در زمینه بیماری‌های عفونی اطفال متناسب با مسائل کشور

3)      واکنش به مسائل حاد عفونی یا اپیدمی‌ها و همکاری و ارائه کمک به معاونت پژوهشی

4)      ایجاد هماهنگی و ارتباط منطقی بین تحقیقات علوم پایه و بالینی پزشکی

5)      ارائه خدمات تخصصی و کاربردی برحسب نیاز کشور

6)      ارائه خدمات مشاوره‌ای و کارشناسی به متقاضیان و محققین سایر مراکز پژوهشی، آموزشی، بهداشتی و درمانی

7)      چاپ و انتشار مقالات و کتب مرجع آموزشی در زمینه بیماری‌های عفونی و ارائه نتایج تحقیقات انجام شده و اطلاع‌رسانی در زمینه آن