دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

چشم انداز مرکز

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

چشم انداز:

-        پویا و نوآور، پیشرو، اثرگذار در نهادهای علمی و پژوهشی در حوزه بیماری‌های عفونی اطفال برای ارتقاء سلامت

-        به دست آوردن جایگاه علمی مناسب در سطح مراکز تحقیقات دانشگاهی در کشور

-        افزایش تعاملات ملی و بین المللی با مراکز پژوهشی و درمانی

-        ایجاد اعتماد و مشورت با سازمان‌ها و نهادهای علمی و اجرایی

 

رسالت مرکز:

-        پژوهش‌های تحقیقاتی در زمینه‌های بیماریهای عفونی اطفال و واکسیناسیون به منظور ارتقاء سطح سلامت جامعه و همکاری فعال در بالا بردن موقعیت علمی دانشگاه و کشور در مجامع بین المللی

-        افزایش تحقیقات گسترده در زمینه‌های علمی و عملی دانش‌بینان در جهت تولید محصولات بیولوژیک