دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مقدمه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

مقدمه:

مراکز تحقیقاتی دانشگاه نقش اساسی و مهمی در پیشبرد پژوهش‌های هدفمند و تولید علم جهت رفع نیازهای جامعه در ابعاد مختلف دارند.

مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی اطفال (Research Center of Pediatrics Infectious Disease) که در  به اختصار "مرکز" نامیده می‌شود، تشکیلاتی است به منظور گسترش امور پژوهشی و آموزشی و درمانی  بیماری‌های عفونی اطفال و ارتقاء دانش پزشکی، وابسته به داشگاه‌های علوم پزشکی ایران به منظور دستیابی به اهدافی که در ادامه ذکر خواهد شد تاسیس و محل آن در تهران و در حال حاضر در مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص) می‌باشد.

امید است با تلاش و همت همه اعضاء هیئت علمی و همگرایی بیشتر، شاهد شکوفایی بیش از پیش تحقیقات علوم پزشکی و کسب افتخارات پژوهشی از سوی این مرکز باشیم.